Pete Docter, Inside Out, 2015


Pete Docter, Inside Out, 2015

Pete Docter is de schrijver en regisseur van de Pixar animatiefilm Inside out. Na een onderzoek van vijf jaar naar depressie bij kinderen en jongeren is de film Inside Out ontstaan om bewustmaking rondom dit thema te creëren. Inside Out laat zien wat er gebeurt in het hoofd van de 11-jarige Riley wanneer ze moet verhuizen van een klein dorp naar de grote stad. Het verhaal speelt deels af in de echte wereld en deels in Riley’s hoofd waar de vijf personages Plezier, Angst, Woede, Afkeer en Verdriet haar door deze nieuwe situatie heen proberen te leiden. Naast Plezier leert Riley gedurende de film ook met Verdriet om te gaan. De film geeft kinderen en jongeren handvatten om hun eigen emoties beter te leren begrijpen.