Plans, Lauren Bruno, 2017


Plans is een muziek video geïnspireerd op het nummer van XY!O en gedirigeerd voor Lauren Bruno. De video gaat over hoe het geheugen dingen opslaat en hoe je herinnerd. Het is gericht op de kracht van dit proces, de mogelijkheid voor mensen om een herinnering op te halen om vervolgens de toekomst te bedenken en plannen te maken voor in die toekomst. Het geheugen geeft ons ook de mogelijkheid om niet alleen te leren van voorgaande ervaringen maar ook om relaties op te bouwen en een verbinding te zoeken met anderen.

De video ziet ons geheugen niet als een een geordende structuur, maar meer als flarden van informatie vanuit verschillende hoeken van ons brein.

https://www.nowness.com/picks/plans-lauren-bruno