The Living Garden, Doug Aitken, 2017


In het kunstwerk van Doug Aitken ‘The Living Garden’ word je uitgenodigd om te doen wat je wilt in de steriel witte kamer omgeven door tropische planten. Je hebt als bezoeker 10 minuten en een honkbalknuppel. Aitken speelt met het gegeven van een toeschouwer en een participant. Jij bent zelf deel van het kunstwerk.

Aitken geeft in zijn kunstwerk de relatie van de mens met de natuur weer. De steriel witte kamer tegenover de levendige planten laat zien hoever we in onze woonomgeving zijn verwijderd van de natuur. De tropische planten en de manier waarop ze kunnen groeien in deze kille omgeving, laat zien hoe wij als mens de natuur naar onze hand hebben gezet.

https://www.nowness.com/topic/art/doug-aitkens-the-living-garden
https://thespaces.com/2017/06/02/doug-aitken-the-garden-aarhus/