Fresh Instant coffee, Eunyoung Lee, 2017


De koffieautomaat ‘Fresh Instant Coffee’ van product designer Eunyoung Lee werkt net even anders dat de automaten die wij gewend zijn. Lee speelt met het gegeven dat onze maatschappij gericht is op direct resultaat en snelheid. ‘Fresh Instant Coffee’ neemt zijn tijd om de koffie te maken en het hele proces is transparant gemaakt door het gebruik van doorzichtig materiaal. Het proces geeft ons de tijd om stil te staan bij onze obsessie met snelheid.

Het project symboliseert en onderzoekt hoe de ontwikkeling van technologie het tempo van ons leven heeft verhoogt en de tijd voor resultaat heeft verkleind, het laat ons afvragen of die snelheid wel het belangrijkste moet zijn.

https://www.designacademy.nl/EVENTS/Graduation17/Project.aspx?ProjectId=1940