Kings of War jr., TA-junior, 2016Kings of War jr, een voorstelling van de jongeren afdeling van Toneelgroep Amsterdam, confronteert het publiek op actieve wijze met regeringsvorm democratie. Letterlijk betekent democratie heerschappij van het volk. De 24 jonge spelers stellen de vraag centraal: waar begint en eindigt de verantwoordelijkheid bij deze vorm van heerschappij?

Tijdens de voorstelling kiest het publiek leiders, vormt het publiek een jury om te oordelen over de gekozen leiders, en wordt daarna langzaamaan geconfronteerd met wanbeleid en opstand. Wat doet het publiek? Nemen zij verantwoordelijkheid voor de democratie en gaan zij het gevecht aan? Of doen zij niets en laten zij het wanbeleid voortduren? Het blijkt: politiek is spel. Maar hoe zorg je ervoor dat je een spel eerlijk houdt?