Punctum, Ana Maria Gomez Lopez, 2017


Ana Maria Gomez Lopez maakt in haar kunstpraktijk gebruik van haar medische achtergrond om een brug te slaan tussen wetenschap en kunst. Ze is namelijk opgeleid als forensisch patholoog. Voor het project Punctum gebruikt ze medische hulpmiddelen om te onderzoeken of het mogelijk is om een gedeelte van haar bloedsomloop buiten haar lichaam te laten doorstromen. Hiermee wil ze de gedachten over ons lijf die wij als vanzelfsprekend ervaren doorbreken.

Gomez Lopez ziet haar werk altijd als ‘work in progress’, een doorlopend onderzoek. Hoe dit onderzoek wordt vormgegeven en getoond aan het publiek is voor haar ondergeschikt aan het onderzoek zelf. Ze maakt onder andere gebruik van video, fotografie, geluiden en doet performances.

http://www.mistermotley.nl/tendens/een-binnen-dat-buiten-wordt