Earth Jewellery, Emma van der Leest, 2016


‘Earth Jewellery’ is een collectie van sieraden waarin levende bacteriën zijn verwerkt. In een laboratorium zag Emma van der Leest dat bacteriën heel mooi kunnen zijn vanwege hun bijzondere structuren en opvallende kleuren die ze afscheiden.

Van der Leest raakte geïnteresseerd in bacteriën toen ze in opdracht van Centrum Beeldende Kunst Groningen onderzoek deed naar de (artistieke) mogelijkheden van suikerbiet. Tijdens dit onderzoek kwam ze erachter dat bepaalde bacteriën
essentieel zijn voor een vruchtbare grond, en dus ook voor het verbouwen van suikerbieten.  

Om bodembacteriën te eren vanwege hun nut èn schoonheid verwerkte van der Leest ze in een organisch juweel dat symbool staat voor de bron van al het leven.

 

http://emmavanderleest.com/portfolio/form-follows-organism-2-2/