TIME/BANK, Julieta Aranda & Anton Vidokle, 2010


Time/Bank is een online platform voor de culturele sector waarbij diensten en goederen door groepen en individuen worden verhandeld met ‘tijd’ als ruilmiddel. Time/Bank is een initiatief van kunstenaars Anton Vidokle en Julieta Aranda en heeft offline vestigingen in New York, Sydney, Frankfurt, Warschau. Het huidige wantrouwen in de bestaande financiële en economische modellen vormt de belangrijkste drijfveer voor deze parallelle micro-economie gebaseerd op vertrouwen en solidariteit.

Time banking is niet de klassieke ruilhandel zoals die doorheen de geschiedenis gebruikt is. Het idee om tijd te gebruiken als een eenheid voor uitwisseling ontstond pas kort na de industriële revolutie. De oorsprong kan teruggevonden worden bij de Amerikaanse anarchist Josiah Warren (Cincinnati Time Store van 1827 tot 1830), en de Britse industrieel en filantroop Robert Owen, die de utopische ‘New Harmony’ gemeenschap oprichtte.

Time/Bank is gemodelleerd naar bestaande ‘tijdsbanken’. Elke transactie laat gebruikers toe diensten aan te vragen, aan te bieden en te betalen met ‘Hour Notes’. Als een taak uitgevoerd is kan het krediet van uren voor later opgespaard worden, aan een ander lid van de bank worden geschonken of bijdragen aan de ontwikkeling van grotere gemeenschappelijke projecten.

wpid-1288313503image_web_11

De website van Time/Bank is momenteel onbereikbaar, het is onduidelijk of het project nog gecontinueerd wordt.
De Nederlandse afdeling van Time/Bank heeft zich verzelfstandigd en is hier te vinden: http://timebank.cc