Cadence, Baden Pailthorpe, 2013


De eerste indruk van het vierdelige videowerk Cadence (2013, Baden Pailthorpe) doet denken aan een beelden uit een first-person shooter zoals Call of Duty. Maar die beelden bevatten elementen zoals een vizier, wapens, rennen, sluipen, explosies, rook, slachtoffers. Deze kenmerken zien we niet terug in Cadence.

Deze soldaten in camouflage marcheren niet gedisciplineerd op bevel, zoals wij gewend zijn, maar zij zijn zacht en expressief. Ze bewegen zich gracieus voort en voeren een langzame poëtische dans op. Misschien gaat dit werk dan ook niet over conflict en oorlog. Maar wil de kunstenaar alleen maar het beeld, dat wij daarvan hebben, ontkrachten.

http://www.badenpailthorpe.com/cadence