Fake for Real Memory, Hendrik-Jan Grievink, 2008


Fake for Real Memory is een memory-spel gemaakt en geproduceerd door ontwerper Hendrik-Jan Grievink en het team van NextNature.net. Het spel gaat over de werkelijkheid. Wat is echt en wat is fake? Nemen kopieën de plaats in van alles wat vroeger direct kon worden ervaren? Zijn reproducties en simulaties deel van het leven geworden? Kun je fake van echt onderscheiden? Probeer het maar uit. bron: www.fakeforreal.com

ffreal_cards-530x394

Lees deze tekst van VICE voor een korte uitleg over de Franse filosoof Baudrillard voor meer context.