knowyourmeme.com, Brad Kim, 2008


Lolcats, Rickrolling, Chuck Norris Facts, Epic Fails, Tron Guy, The Double Rainbow, Sneezing Baby Panda en Planking zijn allemaal voorbeelden van internet memes. Maar wat zijn memes? Een meme is voor cultuur wat een gen (gene) is voor natuur.

Volgens wikipedia: Een meme is een begrip uit de memetica en betekent een idee dat zich onder informatiedragers verspreidt (tot nu toe voornamelijk menselijke hersenen en sociale netwerken), en wordt ook wel omschreven als een besmettelijk informatiepatroon.

Op knowyourmeme.com worden memes gecategoriseerd en wordt hun ontstaansgeschiedenis onthuld.