over neuewelle


neuewelle heeft het doel gesteld het (beeldende) kunstonderwijs in Nederland actueler, afwisselender en meer maatschappelijk betrokken te maken – kunsteducatie die zowel aansluit bij de interesses van jongeren, de actuele kunstpraktijk als bij hedendaagse sociaal-culturele thema’s.

Volgens neuewelle betekent goed kunstonderwijs een flexibel en prikkelend curriculum waarin verbanden worden gelegd  tussen:

populaire cultuur
maatschappelijke ontwikkelingen
het werk van hedendaagse kunstenaars en vormgevers

Om dit dynamische curriculum vorm te geven moeten kunstdocenten:

beschikken over goede onderzoeks- en ontwerpvaardigheden
weten hoe zij hun kennis van actuele kunst up-to-date kunnen houden

 

neuewelle wil iedereen die verantwoordelijk is voor het kunstonderwijs en/of hier belang bij heeft bereiken. Dit vertaalt zich naar het aanbieden van een helder theoretisch en praktisch kader, gebaseerd op de uitgangspunten van authentiek leren:

een thematische bronnenbank van werken uit kunst, design en populaire cultuur, als basis voor het ontwikkelen van lessenseries
ontwikkeling van educatieve ontwerpvaardigheden, door middel online lesvoorbeelden (in ontwikkeling)
ontwikkeling van educatieve ontwerpvaardigheden, door middel van een nascholingscursus