nascholingscursus


Het Stedelijk Museum en neuewelle bieden jaarlijks een driedaagse nascholingscursus aan, gericht op actueel kunsteducatief ontwerp. Tijdens de cursus ontwerpen deelnemers thematische kunst- of CKV-lessen waarin kunst en populaire cultuur met elkaar verbonden worden. De theoretische basis van de cursus wordt gevormd door Emiel Heijnen’s onderzoek ‘Remix je Curriculum!’, een ontwerpmodel voor authentieke kunsteducatie.


De cursus:

Kunst en beeldcultuur zijn continu in beweging. Dat wordt niet altijd weerspiegeld in het curriculum op school. Hedendaagse kunstdocenten staan voor de uitdagende taak een flexibel en prikkelend curriculum te ontwikkelen dat verbanden legt tussen alledaagse beeld- en mediacultuur, maatschappelijke ontwikkelingen en het werk van hedendaagse kunstenaars.
Het programma heeft als doel kunsteducatoren te stimuleren om vernieuwend kunstonderwijs te ontwikkelen waarmee jongeren uitgedaagd worden tot creatieve productie, maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijke stellingname. In de cursus wordt dit inhoudelijk uiteengezet en geven we deelnemers concrete didactische en kunstzinnige handvatten om innovatief lesmateriaal te ontwikkelen.
Het programma legt de nadruk op (beeld)research, media- en kunstanalyse, ontwerpvaardigheden en vernieuwende didactische werkvormen. Deelnemers ontwikkelen in kleine ontwerpteams lesmateriaal onder begeleiding van experts, geïnspireerd door lezingen van kunstenaars. De Blikopeners, de jongeren van het Stedelijk Museum, worden ingezet als kritisch testpanel.
De cursus vindt plaats in het Stedelijk Museum en maakt gebruikt van de actuele tentoonstellingen en de collectie van het museum.
Cursisten worden begeleid door educatiemedewerkers van het Stedelijk in samenwerking met de experts van neuewelle.

Voor meer informatie over de nascholingscursus en voor de aankomende data, neem contact op via de contactpagina of per mail.