Burial Suit, Jae Rhim Lee, 2011

In dit filmfragment vertelt kunstenaar Jea Rhim Lee over haar Burial Suit (Begravenis Pak). Ze legt uit dat gedurende ons leven we door het innemen van eten, het gebruik van zeep en het blootstaan aan luchtvervuiling, in ons lichaam allerlei chemicaliën opslaan. Als we worden begraven komen deze chemicaliën in de grond terecht. Bij cremeren is dit nog een graadje erger, dan komen alle chemicaliën direct in de atmosfeer terecht.

Zij heeft met haar kunstwerk onderzoek gedaan naar milieuvriendelijk begraven.
Zij ontdekte dat in de natuur paddenstoelen en schimmels zorgen voor opruimen van schadelijke stoffen in de natuur. Tijdens dit opruimproces zorgen de paddenstoelen en schimmels er voor dat de chemicaliën omgezet worden in voedingsstoffen die in de bodem terecht komen.

Tijdens haar onderzoek heeft ze gekeken welke paddenstoelen ze hier het beste voor kan gebruiken. De sterkste paddenstoelen heeft ze gebruikt om haar lichaam te laten herkennen. Ze heeft de paddenstoelen geleerd haar op te ‘eten’. Dit heeft ze gedaan door ze nagels, haren en schilfertjes huid te laten eten.

Op haar pak zitten sporen (de `zaden’ ) van de paddenstoelen. Als ze met dit pak wordt begraven ruimen de paddenstoelen haar lichaam op, op een milieuvriendelijke manier.

Met dank aan Arida Bandringa voor het vinden en beschrijven van deze bron tijdens de nascholing technologyLab_ najaar 2015.