Blade Runner 2049, Dennis Villeneuve, 2017

In 1982 kwam ‘Blade Runner’ uit, een sciencefictionfilm die zich afspeelt in het jaar 2019. In de film wordt een toekomst geschetst waarin de aarde bijna onbewoonbaar is. Ernstige milieuvervuiling en overbevolking leiden ertoe dat zogenoemde replicants, kunstmatige mensen, worden ontwikkeld om andere planeten leefbaar te maken voor de mens. Deze replicants zijn bijna niet van de echte mens te onderscheiden. Het zijn androïden: een op een mens gelijkende entiteit.

In 2017 kwam het vervolg in de bioscoop: Blade Runner 2049, dat zich dertig jaar na het origineel afspeelt. Wederom een sf-film in een surrealistisch decor, maar ook een film die een voor onze huidige, multimediale maatschappij gevoelig thema aansnijdt: de steeds onduidelijker wordende grens tussen echt en onecht.