I am a boyband, Benny Nemerofsky, 2002

In de video I am a Boyband onderzoekt kunstenaar Benny Nemerofsky het fenomeen ‘boyband’, een groep jonge mannen die vier- of vijfstemmig zoete liedjes zingen en die vaak uitblinken in goed geoliede danspassen. In ‘I am a Boyband’ is het Nemerofsky zelf die de verschillende leden van zo’n band representeert. Met behulp van digitale manipulatie en een goede grimeur beeldt hij op overtuigende wijze vier jongens uit, die een voor een in beeld verschijnen om een couplet te zingen. Gladde boys zijn het.
Tot je verbazing zingen ze nu eens niet een kwijlerige tekst, maar het prachtige ‘Come again sweet love’ uit het First Book of Songs van John Dowland (1563-1626). Met een aanstekelijke beat eronder.

In zijn werk besteedt Nemerofsky aandacht aan het vormen van identiteit en aan uitingen van menselijke emotie in een tijd waarin technologische vooruitgang – denk aan klonen en massa-productie – juist het tegenovergestelde lijkt te creëren. De kunstenaar vond in de boyband het perfecte voorbeeld: een bijna overgeproduceerd fenomeen waarvan elk lid zogenaamd staat voor een afzonderlijk individu en een originele stijl, maar waarvan elke beweging volledig kunstmatig tot stand komt.