Howl, Offprojects & Spinvis, 2017

Een talkshow, een dansvoorstelling en concert in één. Choreograaf Amos Ben-Tal werkte samen met dichter en muzikant Spinvis om het publiek een kijkje te geven in de binnenwereld en belevingswereld van dansers tijdens het dansen. Spinvis bevraagt de danser op het podium over wat er in hen omgaat als zij een bepaalde choreografie uitvoeren. De ene danser herinnert zich tijdens een beweging hoe ze vroeger in bomen klom, de ander denkt door bepaalde bewegingen aan zijn zoon.

De verhalen achter de bewegingen krijgen daarna een nieuw leven in de volgende dansfragmenten. De persoonlijke woorden klinken nog na terwijl op livemuziek nieuwe bewegingen worden ingezet, en de dansers lijken ineens een hele diepgaande, persoonlijke taal met hun lichaam te spreken.