Three Times Rebel, Marina Mascarell, 2017

Voor de voorstelling Three Times Rebel deed Marina Mascarell een jaar lang onderzoek naar feminisme. Ze interviewde experts over het onderwerp, bekeek documentaires en exposities en ze deed literatuur onderzoek. Binnen dit onderzoek werd ze geconfronteerd met genderongelijkheid, discriminatie, vooroordelen en stereotypen die tegenwoordig nog steeds aanwezig zijn. Vanuit dat oogpunt maakte ze de voorstelling Three Times Rebel, waarin vijf dansers zich op het podium bewegen in en verhouden tot een geometrische mobiele installatie. De dansers lijken vrijwillig mee te gaan in de bewegingen van de installatie, maar is het wel een keuze om binnen het kader te blijven?