neuewelle.nl

neuewelle.nl is een thematische bronnenbank met werken uit kunst, design en populaire cultuur.

 

Deze bronnen kunnen gebruikt worden als basis voor het ontwikkelen van lessenseries in het kunst(vak)onderwijs en voor kunsteducatieve programma’s.

Er worden wekelijks nieuwe bronnen toegevoegd, ter nieuwe input en inspiratie. De geselecteerde bronnen zijn geschikt voor docent, student, leerling en iedereen met een interesse in kunst en cultuur!